מאמרים

ילודה והתפתחות בעולם

ילודה והתפתחות בעולם

שיעור הילודה מחושב במקביל לשיעור התמותה והממוצע נא סביב ה19% בעולם. אך העולם גדול ורחב ופעול ישנן מדינות עם שיעור ילודה גבוה בהרבה לעומת מדינות עם שיעור ילודה נמוך.  לצורך ההשוואה בישראל שיעור הילודה עומד על 21% והוא מעל לממוצע העולמי.

אוכלוסיות רבות באירופה מוותרות על ילדים

הממוצע המשפחתי באירופה לילודה הינו 0.5 ילד במשפחה. מכאן נוצר מצב שיש יותר קשישים מילדים צעירים. אחת ההשפעות לכך הוא שילוב הנשים בתעשייה והפיכתן לנשות קריירה לפני נשות בית ומשפחה. הצניחה הגדולה ביותר היא דווקא במדינות שהיו בעבר קומוניסטיות. אז נהנו הנשים מתמריצים מטעם המדינה כמו דירה, טיפול מסובסד וכדומה. היום ישנה הכרה נרחבת בבעיה והממשלות מנסות לייצור תמריצים חדשים לבעיית הילודה אך ללא הועיל.

במקביל אוכלוסיות חדשות שמגיעות למחוזות אלו ומתרבות על חשבון התרבות והקהילה המקומית. לדוגמא – מהגרים מטורקיה ואיראן מתיישבים במדינות מערב אירופה, מגדילים את אחוז הילודה אך בפועל להם דת, מנהגים ותרבות שונה לגמרי מהצביון הממלכתי של מדינות אלו.

זוגות רבים מעדיפים אם בכלל להביא ילד אחד ולהשקיע בו את כל כולם. דבר שלרבים היה חסר בילדותם.  במדינות מערב אירופה ילדים מגיל צעיר לומדים לנגן על כלי נגינה, הם הולכים לחוגים מעשירים, קורס תנועה בגיל הרך, קורס מתמטיקה לפני ההגעה לבית הספר ועוד. כל זאת כדי להביא אותם למציינות.

גם ארה"ב סובלת מתופעה זו ושיעור הילודה יורד מדיי שנה. ההפתעה הגדולה היא שגם שיעור הילודה אצל מהגרים ממקסיקו ומדינות נוספות ירד באופן משמעותי בעשור האחרון.

שיעור הילודה משפיע על אפקטים רבים בכלכלה, מקומות העבודה, תרבויות וקבוצות בחברה שעשויות להעלם בעוד 100 שנים.

 

המסקנה המתבקשת היא שככל שהמדינה בה חיים אזרחים עם רווחה כלכלית טובה יותר, אנשים הדוחפים לקריירה ושאיפות אישיות – כך הילודה יורדת.